OK Brit­ney Spears :: StudioFACA Forum

Brit­ney Spears


Brit­ney Spears

OdgovorNapisal/-a Puma XD » 31.12.2007 10:45:38

Brit­ney Spears, 2. de­cem­ber 1981

Mars, ki je vla­dal letu rojs­tva pev­ke Brit­ney in so­vla­dar de­ka­de Mer­kur, sta ji dala bi­strost, od­kri­to­srč­nost, ži­vah­nost, idea­li­zem, spre­men­lji­vost pa tudi bor­be­nost, im­pul­ziv­nost in ne­pred­vi­dlji­vost. Zna na­čr­to­va­ti svo­ja de­ja­nja in pri­hod­nost, saj jo za­ni­ma ze­melj­ska ob­last in moč. Ni na­ključ­je, da ob­ču­du­je Ma­don­no, saj tudi njo za­ni­ma du­hov­no živ­lje­nje. Ko si ne­kaj za­pi­či v gla­vo, bo vztra­ja­la in do­sled­no iz­va­ja­la svo­ja na­če­la. Ima bo­gat in us­tvar­ja­len duh, saj je de­lav­na in želj­na ve­li­kih do­sež­kov. Vse­stran­ska je – za­ni­ma jo prav vse. Glo­bo­ke­mu ču­tu za mo­ra­lo, na­če­la, red in tra­di­ci­jo se lah­ko zah­va­li za to, da ni po­gost gost na ru­me­nih stra­neh re­vij, ki opi­su­je­jo eks­cen­trič­ne oseb­no­sti. V lju­bez­ni je strast­na, sil­na, is­kre­na in izred­no sen­zi­bil­na, ven­dar kljub na­šte­te­mu v part­ners­tvih nima po­seb­ne sre­če.

V letu 2008 bo Brit­ney ne­mir­na, saj ji bodo pla­ne­ti na­la­ga­li že­ljo po spre­mem­bah, sama pa si bo že­le­la miru in pa­siv­no­sti. Zelo gla­sno bo zah­te­va­la neod­vi­snost, če­prav jo bodo oko­liš­či­ne kar na­prej opo­mi­nja­le, da ni čas za spre­mem­be. Več ča­sa kot do se­daj bo pos­ve­ti­la dru­ži­ni (bra­tom, se­stram). Ver­jet­no pa se bo mo­ra­la od­lo­ča­ti med dve­ma mož­no­sti­ma – ali na­da­lje­va­ti po sta­rem ali pa pri­če­ti z no­vim slo­gom (novo za­lož­bo?) glas­be­ne­ga us­tvar­ja­nja. Tudi fi­nanč­no ne bo rav­no naj­bolj za­do­volj­na z us­tvar­je­nim, saj se bo iz­ka­za­lo, da ne­ka­te­ri pro­jek­ti ne bodo rav­no tako us­pe­šni, kot je pred­vi­de­va­la. Nje­no čus­tve­no živ­lje­nje bo de­lež­no več­jih os­ci­la­cij, ki bi lah­ko pri­ne­sle Brit­ney za­ča­sno iz­gu­bo zau­pa­nja v is­kre­nost.

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Slika

Uporabniški avatar
Puma XD
 
Prispevkov: 7585
Pridružen: 13.08.2007 07:20:37
Kraj: Nova Gorica

Brit­ney Spears

OdgovorNapisal/-a BARÇA_ßaßy » 03.01.2008 05:38:28

Kriza.. Če je pa kdo prfukjen pa zmeden je to ona.. [img border="0" src="smileys/smiley5.gif" border="0"] Še bogo čivavco so ji vzel ka je ni hranla bijač [img border="0" src="smileys/smiley7.gif" border="0"] pa kaka je brez make-upa faaak[img border="0" src="smileys/smiley11.gif" border="0"]

Uporabniški avatar
BARÇA_ßaßy
 
Prispevkov: 4635
Pridružen: 18.02.2005 11:34:33
Kraj: Spain

Brit­ney Spears

OdgovorNapisal/-a BARÇA_ßaßy » 03.01.2008 06:39:50

Ne mislm se kregat [img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0"] izrazla sm svoje mnenje, ti pa svoje pa jebat ga [img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0"] Vsak am svoje mišlenje, pa happy sm da se misli ne da brat [img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0"]

Uporabniški avatar
BARÇA_ßaßy
 
Prispevkov: 4635
Pridružen: 18.02.2005 11:34:33
Kraj: Spain

Brit­ney Spears

OdgovorNapisal/-a BARÇA_ßaßy » 03.01.2008 09:02:49

ma sj ni fore.. Skratka jo po eni strani razumm po eni pa ne:) pa jebat ga js noben nikol ne razume vsazga [img border="0" src="smileys/smiley4.gif" border="0"]

Uporabniški avatar
BARÇA_ßaßy
 
Prispevkov: 4635
Pridružen: 18.02.2005 11:34:33
Kraj: Spain

Brit­ney Spears

OdgovorNapisal/-a Puma XD » 04.01.2008 06:56:24

Kolko let pa ima?50?

Uporabniški avatar
Puma XD
 
Prispevkov: 7585
Pridružen: 13.08.2007 07:20:37
Kraj: Nova Gorica

Brit­ney Spears

OdgovorNapisal/-a BARÇA_ßaßy » 04.01.2008 08:27:02

LOL? ka se zajebavaš?[img border="0" src="smileys/smiley3.gif" border="0"] [img border="0" src="smileys/smiley4.gif" border="0"]

Uporabniški avatar
BARÇA_ßaßy
 
Prispevkov: 4635
Pridružen: 18.02.2005 11:34:33
Kraj: Spain

Brit­ney Spears

OdgovorNapisal/-a Puma XD » 04.01.2008 08:39:48

Ne.Na enih slikah zgleda kakor,da ima 25 let na enih pa kukr,da jih bi mela že 80.

Uporabniški avatar
Puma XD
 
Prispevkov: 7585
Pridružen: 13.08.2007 07:20:37
Kraj: Nova Gorica


Vrni se na Slike

cron